Pienennä Suurenna Tulosta sivu

Innovaatioympäristöstä
pidettävä huolta

Viestintäala on kiihtyvässä muutoksessa. Teknologinen kehitys

  • digitalisoi viestinnän sisältöjä
  • tuo tarjolle uusia sisältöjen jakelukanavia ja päätelaitteita
  • muuttaa tuotanto- ja liiketoimintamalleja.

Katse kuluttajien tarpeisiin ja tuotteiden laatuun

Kuluttajille, asiakkaille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja, joista valita. Vaikka verkko- palvelujen käyttö kasvaakin on painetun viestinnän osuus edelleen korkea.

 

Pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa, on tunnettava kuluttajien ja asiakkaiden mediakäyttäytyminen. Omaperäiset ja laadukkaat tuotteet ja palvelut ovat usein halutuimpia.

 

Liiton tehtävänä on parantaa alan kilpailukykyä edistämällä ja koordinoimalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

 

Jatkuvan muutoksen vuoksi toimialalla täytyy kiinnittää erityistä huomiota innovaatioympäristöön ja sen toimivuuteen. Tämä tarkoittaa panostuksia

  • tulevaisuuden ennakointiin ja strategiatyöhön
  • aineellisiin ja henkisiin resursseihin
  • toimivaan tutkimuskenttään
  • monipuoliseen ja -alaiseen verkottumiseen.

Kehitystyön panostukset ja tulokset hyödyksi

Menestyäkseen yritysten on panostettava korkeatasoiseen tuotekehitykseen ja hyödynnettävä aktiivisesti tutkimustuloksia.

 

Suomessa löytyy huippuosaamista viestintäalalla ja muilla sille tärkeillä aloilla. On tärkeää priorisoida yhdessä teknologisen kehitystyön kohteita ja luoda niille aikatauluja.


VTS tag sRGB 1900px

Viestintäalan tutkimussäätiö 

edistää painetun ja sähköisen viestinnän sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä