Myönnetyt tutkimustuet


Vuosi 2016

  • Myönnettiin Kuka Helsinki Oy:lle 23 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Toimittajien ja asiantuntijoiden uusien yhteistyötapojen kehittäminen”. 
  • Päätettiin myöntää Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle 54 896 euron tutkimustuki hankkeelle ”Alueellisen median digitaalinen loikka - mikä muuttuu?”.
  • Myönnettiin Sanomalehtien Liitolle 40 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Lasten ja nuorten valtakunnallinen verkkosanomalehti”.
  • Myönnettiin Juha Honkoselle 2 000 euron tutkimustuki tietokirjahankkeelle ”Hyviä uutisia – journalismi nousee jaloilleen”.
  • Myönnettiin Aller Media Oy:lle 29 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle Sisältömarkkinointi 2016”.
  • Myönnettiin Aikakausmedialle / Aikakauslehtien Liitto ry:lle 50 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ” Aikakauslehtikone, verkko-oppimisympäristö mediatuottamiseen ja medialukutaitoon”.
  • Myönnettiin Aalto Yliopistolle 4 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle Digitaalinen Suomi -julkaisuhanke, osa Suomi 100-ohjelmaa”.


Vuosi 2015


Tukea alan tutkimushankkeille 

Säätiö tukee viestintäteollisuuteen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Painopiste on tulevaisuuteen orientoituvissa, innovatiivisissa hankkeissa. 

Tuki kohdistuu pääasiassa 
  • säätiön aloitteesta tehtäviin tutkimushankkeisiin 
  • viestintäteollisuuden hyödyntämiin soveltaviin hankkeisiin.
Soveltavissa hankkeissa säätiön panos toimii stimuloivana osarahoituksena. Hankkeet voivat olla  tutkimuslaitos- tai yritysvetoisia. 

Katso alasivuilta säätiön tukemat hankkeet ja hankkeiden tutkimusraportit.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä