VTS banneri2015

7.6.2016 Vuoden 2016 tutkimusteeman aiehaku käynnissä

Automatisaatio ja keinoäly sisällöntuotannossa
ja mediamainonnassa

Säätiö on hakemassa ideoita hankkeiksi, joissa tutkitaan ja testataan automatisaation ja keinoälyn mahdollisuuksia 

sisällöntuotannossa ja mediamainonnassa. Tarve automatisoida journalistista työtä ja kehittää uusia, toimittajan 

työskentelyä helpottavia työkaluja on ilmeinen. Tähän media-alaa kirittävät muun muassa isot kansainväliset kilpailijat. 

Toinen sovellusalue on mediamainonta, jossa on tarve tehdä entistä houkuttelevampaa ja tehokkaampaa mainontaa. 

Yksi keino tähän on datan ohjaama mainonnan suunnittelu. 


> Lue lisää



Viljakainen_Anna_etusivu










Big datan mahdollisuudet sanomalehtialalla 

VTS:n rahoittama projekti big datan kaupallisista mahdollisuuksista sanomalehtialalla on päättynyt. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, miten siirtyminen palvelukeskeiseen ajatteluun ilmenee mediateollisuudessa. 


> Lue lisää tutkimusraportista



Toiminen_marjaana_etusivu









Uutismedian uusi ekosysteemi

VTS:n rahoittama tutkimushanke median uusista ekosysteemeistä on valmistunut. Yhdysvalloissa perinteisten mediatalojen rinnalle digitaalisen journalismin kenttään on viime vuosina syntynyt journalismin startup-yrityksiä ja independent-toimijoita. 


> Lue lisää tutkimusraportista


Tanja_Aitamurto_etusivu


Joukkoäly avoimessa journalismissa 

Yhteiskuntatieteiden tohtori Tanja Aitamurron väitöskirja “Collective Intelligence in Open Journalism: Power, Knowledge and Value” on saanut International Communication Associationin (ICA) väitöskirjapalkinnon. 


> Lue lisää tutkimusraportista


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä